Polityka prywatności

Polityka prywatności

Szanujemy prawo użytkowników do prywatności, dlatego też stosujemy odpowiednie rozwiązania technologiczne zapobiegające ingerencji w prywatność przez osoby trzecie. Jednocześnie informujemy, że nie sprzedajemy i nie udostępniamy danych personalnych oraz adresowych naszych użytkowników oraz klientów.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych w serwisie internetowym Nicromet Sp z o.o. Sp. k z siedzibą w Bestwince pod adresem ul. Witosa 28, 43-512 Bestwinka

Cel i zakres przetwarzania danych

Dane osobowe przetwarzane są w celu umożliwienia korzystania z serwisu internetowego w okresie koniecznych do świadczenia usługi. Korzystanie z serwisu internetowego nie wymaga rejestracji oraz logowania.

Polityka Cookies

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator niniejszej strony Nicromet Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Bestwince pod adresem ul. Witosa 28 43-512 Bestwinka

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z serwisu internetowego; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

W ramach serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator serwisu internetowego informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu.Sposób zmiany ustawień plików cookies może różnić się w zależności od przeglądarki internetowej, z której korzysta użytkownik. Informacje na temat plików cookies znajdują się w zakładce „Pomoc” w każdej przeglądarce internetowej, a także na stronach https://www.aboutcookies.org oraz https://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

Informujemy, że ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików cookies i innych podobnych technologii mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w naszym serwisie internetowym.

Dane zbierane automatycznie

Podczas wizyty na serwisie, automatycznie zbierane są dane dotyczące adresu IP, nazwy domeny, typu przeglądarki oraz systemu operacyjnego – dane te nie pozwalają jednak na jednoznaczne zidentyfikowanie użytkownika.

Informacje dodatkowe

Nicromet Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Bestwince pod adresem ul. Witosa 28 43-512 Bestwinka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności zgodnie z obowiązującym prawem i w sposób, który nie narusza wolności do dysponowania danymi osobowymi przez użytkownika.

Komunikat informacyjny dla rozmów telefonicznych firmy Nicromet

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO, informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych przez Panią/Pana podczas rozmowy telefonicznej oraz Pana/Pani numeru telefonu jest Nicromet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Bestwince, ul. Witosa 28, 43-512 Bestwinka.

2.Nagrywanie rozmów telefonicznych stosowane jest w celu doskonalenia standardu obsługi Nicromet oraz zapewnienia rozliczalności działań Nicromet.

3.Monitoringiem rozmów objęte są rozmowy przychodzące i wychodzące z firmy Administratora z numerami telefonicznymi nie należącymi do Administratora.

4.Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda rozmówcy telefonicznego wyrażona poprzez kontynuację rozmowy po komunikacie dźwiękowym o nagrywaniu.

5.Jeżeli rozmówca nie wyraża zgody na nagrywanie, może rozłączyć się i skorzystać z innych dostępnych kanałów komunikacji z Administratorem.

6.Nagrania przechowywane są przez okres nie przekraczający 3 miesięcy od daty wykonania połączenia.

7.W przypadku, w którym nagrania stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Nagrania w zakresie, w jakim obejmują utrwalone oświadczenia woli (np. złożenie reklamacji, wyrażenie dodatkowych zgód itp.), mogą być przechowywane, pomimo nawet cofnięcia zgody przez rozmówcę, w oparciu o przesłankę uzasadnionego interesu Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, polegającego w tym wypadku na konieczności zachowania dowodów co do skutków prawnych oświadczeń wiedzy i woli dla Administratora na potrzeby wykazania zgodności z prawem działań Administratora lub dochodzenia roszczeń.

8.Przekazanie jakichkolwiek informacji podczas rozmowy z Administratorem jest dobrowolne, lecz rozłączenie się lub odmowa podania danych może uniemożliwić Administratorowi podjęcie oczekiwanych przez rozmówcę działań.

9.Zarejestrowane rozmowy telefoniczne będą udostępniane jedynie osobom i organom do tego upoważnionym, w szczególności dostawcom rozwiązań telekomunikacyjnych umożliwiających nagrywanie i archiwizację danych oraz kancelariom prawnym.

10.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. W oparciu o rejestrowane dane nie są wobec Państwa podejmowane żadne decyzje w sposób zautomatyzowany.

11. W zakresie przetwarzania danych osobowych posiadają Państwo następujące prawa:

  • dostępu do dotyczących Pana/Pani danych osobowych;
  • sprostowania danych osobowych, o ile żądania nie są ewidentnie niemożliwe do wykonania ze względu na ograniczenia techniczne oraz nie ograniczają ich, bądź wykluczają inne przepisy.
  • usunięcia w sytuacjach określonych w art. 17 ust. 1 RODO zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO;
  • ograniczenia przetwarzania;
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o ile nie są ewidentnie niemożliwe do wykonania ze względu na ograniczenia techniczne oraz nie ograniczają ich, bądź wykluczają inne przepisy;
  • prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

12.Żądanie skorzystania z powyższym uprawnień należy zgłosić na adres rejestrowy Administratora wskazany powyżej lub za pośrednictwem elektronicznych kanałów komunikacji wskazanych na stronie internetowej Administratora www.nicromet.pl

13.W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny z prawem przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest:

  • Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, 00-193 Warszawa ul. Stawki 2.