Nota prawna

Nota prawna

Warunki korzystania z serwisu https://www.nicromet.pl/

  1. Właścicielem serwisu internetowego, działającego pod adresem https://www.nicromet.pl/, jest NICROMET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., z siedzibą w Bestwince, pod adresem: ul. Witosa 28, 43-512 Bestwinka, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000515002, NIP: 6521721863, REGON: 242784675, reprezentowaną przez komplementariusza NICROMET Sp. z o. o. z siedzibą w Bestwince pod adresem: ul. Witosa 28, 43 – 512 Bestwinka, KRS: 0000181742, NIP: 6521638429, REGON: 072893482.
  2. NICROMET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte w prezentowanym serwisie były kompletne i aktualne. NICROMET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. nie ponosi jednak odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w zamieszczonych materiałach, ani też za ewentualne rezultaty działań podjętych w oparciu o te materiały. Podjęcie jakichkolwiek decyzji powinno poprzedzić skierowanie zapytania do NICROMET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Informacje zawarte w niniejszym serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego ( Dz. U. z 2015 r., poz. 4 z późn. zmianami) i nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia jakichkolwiek roszczeń przeciwko NICROMET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., w tym jakichkolwiek roszczeń o zawarcie lub wykonanie umowy.
  3. Użytkownicy serwisu uprawnieni są do pobierania materiałów prezentowanych w serwisie wyłącznie do własnych, prywatnych i niekomercyjnych celów pod warunkiem, zachowania w nich wszystkich informacji o prawach autorskich lub innych informacji dotyczących zastrzeżonego charakteru takich materiałów. Nie wolno rozprowadzać, przesyłać, modyfikować, zamieszczać na innych stronach ani wykorzystywać zawartości serwisu internetowego do celów publicznych lub komercyjnych, co dotyczy zarówno tekstów, jak i zdjęć udostępnionych w serwisie bez pisemnej zgody udzielonej przez NICROMET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
  4. Logotyp i nazwa NICROMET oraz pozostałe nazwy i znaki słowne oraz graficzne prezentowane w serwisie internetowym są zarejestrowanymi znakami towarowymi. Wszystkie znaki towarowe i materiały udostępnione w niniejszym serwisie, są chronione przepisami prawa własności przemysłowej oraz prawa autorskiego i nie mogą być wykorzystywane bez wcześniejszej pisemnej zgody NICROMET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.i osób trzecich uczestniczących w tworzeniu tej strony. Zarówno zawartość serwisu, jak i jego struktura są chronione prawami autorskimi.
  5. Każde użycie w celach komercyjnych materiałów zawartych w serwisie internetowym wymaga uzyskania zgody na piśmie NICROMET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Przez użycie materiałów w celach komercyjnych rozumie się każdy rodzaj rozpowszechniania (kopiowania, modyfikowanie, dystrybucję, transmisję, publikowanie oraz prezentowanie) w całości lub w części.
  6. NICROMET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. nie odpowiada za treść, politykę prywatności oraz funkcjonowanie stron zewnętrznych, do których odnośniki zostały umieszczone w niniejszym serwisie.