Już od 1996 r. transportujemy aluminium w formie ciekłej, a w 2015 r. rozpoczęliśmy dostawy na dużo większe odległości. Stopy transportowane są w nowoczesnych, specjalnie przystosowanych samochodach, bezpośrednio do maszyn odlewniczych w fabryce klienta.

Do produkcji aluminium w formie ciekłej przystosowane są wszystkie nasze zakłady produkcyjne. Posiadamy również własny tabor samochodów ciężarowych, wyposażony w specjalne tygle transportowe. Nowoczesne technologie termoizolacyjne sprawiają, że możemy dostarczać ciekłe aluminium w temperaturze 700°C na duże odległości.

Transport metalu w stanie ciekłym niesie ze sobą wiele korzyści, gdyż eliminuje potrzebę powtórnego przetapiania. Pozwala to zmniejszyć zużycie energii w zakładach klienta, uniknąć strat podczas ponownego przetopu i ograniczyć do minimum negatywny wpływ na środowisko.

 

ciekle aluminium