Mamy świadomość, że długofalowe sukcesy są możliwe tylko, gdy firma działa w harmonii z naturą i otoczeniem. Z tego powodu stale unowocześniamy nasze zakłady produkcyjne, ograniczając emisję zanieczyszczeń i zwiększając ich efektywność energetyczną. Prowadzimy również działania mające na celu polepszenie standardów w branży metalurgicznej i do tego samego zachęcamy naszych partnerów. Ochrona środowiska naturalnego jest dla nas bardzo ważna i stała się nieodłącznym elementem strategii naszej firmy.

Odpowiedzialny recykling

Jesteśmy dojrzałą i odpowiedzialną firmą, posiadamy wszystkie niezbędne pozwolenia na prowadzenie działalności związanej z recyklingiem. Nasza troska o środowisko naturalne została potwierdzone w 2003 r. Certyfikatem Zarządzania Środowiskowego według normy ISO 14001. Wszystkie nasze zakłady posiadają urządzenia ochronne ograniczające emisję zanieczyszczeń do atmosfery i wód powierzchniowych. Działamy zgodnie z wymogami Najlepszych Dostępnych Technik, wprowadzanych przez Dyrektywę Rady Europy 96/61 WE w sprawie zintegrowanego zapobiegania i ograniczenia zanieczyszczeń.

Wymagania informacyjne wynikające z ustawy prawo atomowe

W związku z wykonywaną działalnością związaną z narażeniem, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt. 10, zgodnie z art. 32c ust.2 Ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo Atomowe (Dz.U.2001 Nr 3 poz. 18 z późniejszymi zmianami) Prezes Zarządu Nicromet Sp. z o.o. sp.k., informuje, że na podstawie przeprowadzonych pomiarów dozymetrycznych, stwierdza się, że w ostatnich 12 miesiącach prowadzona działalność nie stanowiła źródła uwalniania substancji promieniotwórczych do środowiska oraz nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

 

 

czystsze powietrze

Czystsze powietrze

W 2011 r. zmniejszyliśmy emisję zanieczyszczeń do powietrza,
dzięki instalacji suszarki do wiórów Idex wraz z dopalaczem gazów.

efektywnosc energetyczna

Efektywność energetyczna

Audyt przeprowadzony w 2015 r. przez Krajową  Agencję Poszanowania Energii,
pozwolił nam znaleźć rozwiązania poprawiające efektywność energetyczną naszych zakładów.

w trosce o mieszkancow

W trosce o mieszkańców

Dbamy o jakość życia osób mieszkających w sąsiedztwie naszych zakładów, zmniejszając poziom emisji hałasu oraz pyłów, poprzez budowę dźwiękochłonnych systemów i nowoczesnych odpylni.

ekologiczna flota

Ekologiczna flota

Zmniejszamy ilość spalin emitowaną przez naszą flotę. Pojazdy spełniające normy Euro 2 i Euro 3 są obecnie zastępowane samochodami spełniającymi bardziej restrykcyjną normę Euro 6.